BannerOverigePaginas

BannerOverigePaginas

Privacyverklaring Studio Solien

Dit is de privacyverklaring van Studio Solien, ontwerpstudio van Lieneke Termont. In dit document vertel ik je graag op weIke manier we zorgvuldig met jouw privacy en gegevens omgaan. Heb je nog vragen? Neem dan contact op via lieneke@studiosolien.nl

Contactgegevens
Studio Solien
Lieneke Termont
Dorpsstraat 9
4513 AL Hoofdplaat
www.studiosolien.nl 

Persoonsgegevens die verzameld worden
Studio Solien verwerkt je persoonsgegevens om er voor te zorgen dat een ontwerpopdracht op de juiste manier voltooid kan worden. Denk hierbij aan adres- en contactgegevens.

Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:
• voor- en achternaam
• telefoonnummer (indien telefonisch contact nodig is)
• e-mailadres
• adresgegevens

Daarnaast kan het voorkomen dat je zelf persoonsgegevens aanlevert in verband met een ontwerpopdracht. Wanneer er voor een te ontwerpen product gegevens door je worden aangeleverd, worden deze niet verwerkt en bewaard nadat het ontwerp is afgerond.

Doeleinden
Studio Solien verwerkt je persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

  • Het leveren van samples en drukproeven
  • Het leveren van het eindproduct of dienst
  • Contact met je te kunnen opnemen ten behoeve van de door jou verstrekte ontwerpopdracht
  • Het versturen van offertes en facturen

Duur van de opslag
Studio Solien zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. De persoonsgegevens die nodig zijn voor het opstellen van je factuur warden tot zeven jaar na verstrekking bewaard (wetgeving belastingdienst). Allle overige persoonsgegevens worden na het afronden van de ontwerpopdracht maximaal een jaar bewaard om indien nodig opnieuw contact met je op te kunnen nemen. Doeleinden hiervan kunnen zijn: het versturen van een nalevering, informeren of alles naar wens is en het opsturen van een attentie.

Beveiliging
Om je persoonsgegevens te beschermen worden er passende maatregelen genomen, zodat verlies en misbruik tegengegaan kan worden. Je gegevens worden beveiligd middels een wachtwoord. Daarnaast wordt de website van Studio Solien beveiligd middels een betrouwbaar SSL certificaat.

Delen met anderen
De persoonsgegevens die Studio Solien verwerkt worden niet gedeeld met anderen en zullen uitsluitend verstrekt worden aan derden indien dit expliciet nodig is voor de uitvoering van de ontwerpopdracht of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Recht op inzage
Als betrokkene heb je ten alle tijd het recht op inzage, aanpassen of het verwijderen van je persoonsgegevens. Dit verzoek kan ingediend worden via lieneke@studiosolien.nl onder vermelding van inzage persoonsgegevens. Er kan om een kopie van je identiteitsbewijs worden gevraagd om de identiteit te kunnen verifieren.